Saturday, June 02, 2012

R.K. Johnson (1961 - 2012)
Pu R.K.Johnson (51) hi Pu Lalzapa Rokhum (L) leh Pi Lalthantluangi te fa 8 zinga a naupang ber dawttu niin 1961 khan Kawnpui, Churachandpur-ah a lo piang a. An unau hetiang hi an ni:
1. R.K. Sangzuali w/o Kamzakhup Thangsing (L), Churachandpur
2. R.K. Ropari (L)
3. R.K. Rodingliana h/o Lungtiawii, Churachandpur
4. R.K. Rohmingliani w/o Malsawma Parte, Dam Veng
5. R.K. Lalengliana h/o Chuauhnuni, Champhai
6. R.K. Vanlalsawmi, Champhai
7. R.K. Johnson (L) h/o Lalnunmawii, Chanmari
8. R.K. Zarzoliana (L)

1982 khan Chanmari, Aizawlah a u Rozami (w/o Pu Lalkhumtira) te inah a awm tan a. 1990 khan Lalnunmawii d/o Pu Thanthuama Pachuau (L), Chanmari nen inneiin fa 5 an nei :
1. Lallawmzuala
2. Lalbiakkima
3. Vanlalhruaia
4. Lalrinzuali
5. Lalnunfeli
Nat lawk pawh nei lovin May 25, 2012 zana a mu chu a tuk May 26, Inrinni zingah an kai tho zo ta lova, zing dar 7:30 khan chatuan ram min lo pansan ta a ni.. Amah hi Chanmari Retailer ni lai mek a ni a, Chanmari Presbyterian Kohhran member niin Section I ah an chhungkuain an cheng mek a ni.

No comments: