Friday, May 22, 2009

Khawlum

Khawlum laia hmuh hrehawm leh hmuh nuam deuh khaikhinna.

2 comments:

htta said...

Khua alum a, engpawh mai hi hmuh a niawm a nih hi, rawng eng te hi hmuh a nuam lo. Ramngaw hring dup te hi hmuh chu a nuam khawp mai. Tui luang ri har har te hi hmuh a nuamin in a chak awm thei khawp mai. Khawlum lai leh ke sa te hi a inhmeh lo, pheikhawk bun phei chuan ninawm tak a ni. Zu pawh miin an in tha peih lo!

Bja Hauhnar said...

chu khua a lum sia Zu poh i in tha peih na nge.......lol