Wednesday, April 01, 2009

Life after RainKhua a kheng a, ni a sa vawl vawl a, thlai leh ranin an tuar. Mihring ngei pawhin kan tuar. Kan chenna boruak pawh a khuin bawlhhlawh leng vel a tam hle. Chutih laiin lohal leh ram kang khuin boruak a tithianglo hle. Amaherawhchu ruah a rawn sur a, chu'ng bawlhhlawh, meikhu leh eng ilo chu a rawn tleng fai a, lei a lo hnawng a, nungchate an hlim a, thinghnah a lo eng no leh ta ser ser mai.
Tukin khawthiang lawm pawhin Vamur an thlawk zawr zawr a, an hram vawn vawn a, chawngzawng lahin lawmthu rawn sawi niawm tak hian tlangbanah a rawn fu vang a, a chiap lauh lauh bawk a, a hmuhnawm hle.
Khawvel tihnawnga, nungchate mamawh tura Pathian rawn tirh ruah sur chuan boruak a tidanglamin khaw hawi a tinuam tak zet a ni.

1 comment:

Craftsmen said...

Nia, sava te leh thilnung dang te,siamtu remruat na an lungawi pui hmuh hi nuam ka ti thrin.Mihring te erawh kan phunchiar..kan thatna tura ni leh ruah min pek te hi kan va phun pui nasa thin em!! Ka ngaituah thrin....

Zingah savaten Pathian an fak a,
Pangparin a ropuizia a entir fo;
A thilsiam zawngin amah an chawimawi,
Mihring chauh lo chu zirtir an ngai lo.